Termeni și condiții

Definiții și termeni

Loby Fier Forjat – este denumirea comercială a MAIEREAN  BOGDAN CIPRIAN I.I., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în GAESTI, Str.Independentei, Nr.15, Jud. Dambovita, Romania, cod postal 135200, număr de ordine în Registrul Comerțului F15/279/21.03.2011, cod unic de înregistrare fiscală C.U.I. 28218375 Și MAIEREAN ELENA I.I. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în GAESTI, Str.Independentei, Nr.15, Jud. Dambovita, Romania, cod postal 135200, număr de ordine în Registrul Comerțului F15/278/26.05.2022, cod unic de înregistrare fiscală C.U.I. 46199867.

Vânzător – Loby Fier Forjat.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care sună și efectuează o Comandă.

Site – domeniul www.loby.ro și subdomeniile acestuia magazin.loby.ro .

Comandă – o convorbire telefonică ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul îi transmite Vânzătorului, prin intermediul telefonului, intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs, inclusiv serviciile menționate în Comandă (servicii de transport, montaj, reparatii, constructii, etc.), care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzător.

Contract – înțelegerea la distanță încheiată între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Furnizor/Producător – persoana juridică sau persoana fizică autorizată responsabilă de producerea și livrarea produselor către Cumpărător.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Părerea cumpărătorului – o evaluare scrisă de către beneficiarul unui produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. Documente contractuale

2.1. Prin efectuarea unui apel telefonic către Vânzător sau prin transmiterea unui e-mail către acesta din urmă, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale, respectiv telefon sau e-mail.

2.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă Vânzătorul modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul în care s-a efectuat Comanda și va returna suma achitata sau diferenta, dupa caz.

2.3. Comanda se consideră încheiată între Vânzător și Cumpărător în momentul în care convorbirea telefonică s-a finalizat, după ce Cumpărătorul și-a dat acordul asupra acesteia.

2.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 1. Politica de vânzare online

3.1. Accesul la informațiile de pe Site, în vederea efectuării unei Comenzi, îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza telefonic prin numerele de telefon afișate și prin interacțiunea directă cu acesta la adresele de e-mail menționate în secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Loby Fier Forjat poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Loby Fier Forjat are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor si Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) sau euro (EURO) în functie de pagina vizitata. Tarifele exprimate in euro sunt informative si vor fi calculate la cursul BNR din ziua tranzactiei. Tarifele nu includ TVA, fiind o firma neplatitoare de TVA.

3.5. În situații excepționale, prețurile afișate pe Site pot fi greșite, caz în care Vânzătorul are dreptul de a anula comenzile ce conțin Bunurile respective.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini, prezentări etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

4.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Loby Fier Forjat, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect.

4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea sau includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Loby Fier Forjat, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Loby Fier Forjat asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Loby Fier Forjat.

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Loby Fier Forjat și Client/Cumpărător, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Loby Fier Forjat cu referire la acel Conținut.

4.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care Loby Fier Forjat conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Loby Fier Forjat pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Loby Fier Forjat și/sau al angajatului/prepusului Loby Fier Forjat care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. Comanda

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua o Comandă printr-un apel telefonic către Loby Fier Forjat la numerele de telefon publicate pe site, de luni până vineri, între orele 08:30 – 17:00 sau completând Formularul de contact direct pe site. Un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri, decât cele de livrare, livrarea și manipularea produselor returnate fiind efectuată exclusiv de către Cumpărător.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

5.5.  Produsele vândute prin intermediul site-ului www.loby.ro si subdomeniile acestuia magazin.loby.ro , care sunt realizate pe comandă, la cererea clientului (modele speciale, dimensiuni atipice) se supun Ord. 130/2000. Cap. 2, Art. 10: “Consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit altfel: contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum și acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate.”

precum și OUG nr. 34/2014, Art. 16, cu modificările Legii nr. 157 din 22 iunie 2015, actualizate în 2019:

– ART. 16 Exceptări de la dreptul de retragere, produsele configurate, personalizate la solicitarea utilizatorului/ clientului nu se supun returului. „Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar.”

În acest caz, clientul pierde avansul dat, iar dacă transportul s-a realizat deja, va trebui să achite și costurile de transport tur-retur indiferent de politica de promoții a transportului de la data efectuării comenzii, deoarece promoțiile de transport sunt valabile doar dacă se finalizează actul de vânzare-cumpărare.

Toate taxele de pod, bac sau intrări în oraș revin în sarcina clientului și nu sunt incluse în promoțiile de transport.

5.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract, iar Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Suma va fi returnată după cum urmează:

5.6.1. pentru Comenzile achitate cu Card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

5.6.2. pentru Comenzile achitate cu OP/Ramburs/Transfer/Card bancar – prin virament bancar;

5.7. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.8. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 1. Confidențialitate

6.1. Loby Fier Forjat va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Clientul sau Cumpărătorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

6.3. Prin transmiterea de informații în momentul convorbirii telefonice, Cumpărătorul/Clientul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Cumpărătorul/Clientul este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-a transmis prin intermediul telefonului. Loby Fier Forjat nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

6.4. Prin înscrierea în baza de date a Loby Fier Forjat, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Loby Fier Forjat: furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător.

 1. Facturare – Plată

7.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.loby.ro si subdomeniile acestuia magazin.loby.ro nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

7.2. În situații excepționale, prețurile afișate pe Site pot fi greșite, caz în care Vânzătorul are dreptul de a anula comenzile ce conțin Bunurile respective.

7.3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă dată prin telefon. Vânzătorul sau partenerii Vânzătorului (Furnizorul) vor emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

7.4. Vânzătorul sau partenerii Vânzătorului (Furnizorul) vor transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Vânzătorul sau de partenerii Vânzătorului, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, în format fizic sau electronic, în momentul livrării Bunurilor comandate.

 1. Livrarea bunurilor

8.1. Furnizorul se obligă să livreze Bunurile în condiții de siguranță, motiv pentru care va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

8.2. Furnizorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

8.3. Furnizorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 1. Garanții

9.1. Toate Bunurile comercializate de către Loby Fier Forjat beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare Furnizor (producător) în parte.

9.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Loby Fier Forjat, certificatele de garanție sunt emise de Furnizor (producător).

 1. Transferul proprietății bunurilor

10.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă.

 1. Răspundere

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare.

11.2. Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor prin intermediul telefonului, Clientul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc „Termenii și condițiile” Site-ului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului.

11.3. „Termenii și Condițiile” Site-ului pot fi modificați oricând de către Loby Fier Forjat, aceștia fiind opozabili Clienților/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea „Termenilor și Condițiilor” Site-ului se confirmă prin trimiterea Comenzii prin intermediul telefonului.

 1. Înscrierea de Păreri ale cumpărătorilor

12.1. Înscrierea de Păreri ale cumpărătorilor, se poate face de către Clienți/Cumpărători, scriind un e-mail către office@magazin.loby.ro . Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.

12.2. În momentul scrierii unui e-mail către office@magazin.loby.ro , în scopul relatării unei Păreri a cumpărătorului, Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și afișa acest conținut.

12.3. Fiecare Client/Cumpărător, în momentul scrierii unui e-mail în acest scop, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informațiile legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

– să folosească doar limba română;

– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client/Cumpărător;

– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– să nu utilizeze Părerea cumpărătorului ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul; în acest sens, se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

12.4. Cand o Părere a cumpărătorului este semnalată de către un Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile de pe Site. Textele introduse sunt publicate pe Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

12.5. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului/Cumpărătorului de a-și mai putea exprima Părerea cumpărătorului.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail reclamatii@magazin.loby.ro . Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Loby Fier Forjat are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale ce ne sunt furnizate.

13.2. Scopul colectării datelor este de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

13.3. Prin apelul telefonic efectuat către Loby Fier Forjat de către Cumpărător în vederea efectuării unei Comenzi, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Loby Fier Forjat și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus, la punctul 13.2.

13.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: GAESTI, Str.Independentei, Nr.15, Jud. Dambovita, Romania, cod postal 135200, vă puteți exercita, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

13.6. De asemenea, Loby Fier Forjat poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 13.2, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

13.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Forța majoră

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Loby Fier Forjat și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top